Virus i vatten – metoder för detektion av norovirus

Rapporten ger en översikt av kunskapsläget kring metoder för detektion av norovirus i vatten. Projekt och publicerade metoder från 2008 och framåt med utgångspunkt från svenska och nordiska förhållande redovisas med fokus på metodologi. Även fynd av norovirus och hur halterna har hanterats i riskbedömningar har inkluderats.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: C_Folkhälsomyndigheten_18046
Utgivningsår: 2018

Rulla till toppen