Användningsmöjligheter för avloppsslam

VA-Forsk Rapport 2000-2

Rapporten redovisar hur ökade krav från jordbruket och livsmedelsindustrin, skärpta gränsvärden, deponiskatt, deponiförbud etc. förändrar förutsättningarna för slamhanteringen. Här beskrivs olika användningsmöjligheter för slam: gödsling, jordtillverkning, energiutvinning etc. samt respektive möjlighets framtidsutsikter, miljöeffekter, resursanvändning, kostnader m.m. Några behandlingsmetoder för hur slammet ska kunna användas beskrivs.

Ladda ner del 1 av rapporten
Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: , , , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2000-02
Utgivningsår: 2000

Scroll to Top