Att arbeta i samverkan – erfarenheter från partneringprojekt i Roslagen och Sundsvall

Syftet med den här studien är att följa upp och ta till vara på kunskapen kring att driva VA-projekt i partneringform. Rapporten studerar användandet av partnering som som form i två stora omvandlingsprojekt ett i Sundsvall och ett i Svinninge i Roslagen. Rapporten visar att partnering som form för samverkan mellan privata och offentliga aktörer skapar bra förutsättningar för fokus på problemlösning och gemensamt ansvar för projektet och en relation som vilar på förtroende parterna emellan. Partnering är därför ett bra alternativ till traditionell upphandling för stora projekt vars förutsättningar i förväg är svåra att beräkna. Formen visar sig även ha positiva effekter på kunskapsutveckling inom organisationerna. Tipsrapportlista

(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Övrig information

Scroll to Top