Att driva VA i egen förvaltning – den lilla kommunens erfarenheter och utmaningar

Studien består av en kartläggning av de utmaningar och erfarenheter av att driva VA i egen förvaltning som mindre kommuner har gjort. Studien hanterar även frågan varför mindre och medelstora kommuner väljer denna lösning istället för t.ex. samverkan.
Tipsrapportlista
(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering.)

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2015-23
Utgivningsår: 2015

Scroll to Top