Avloppsutsläpp och mikrobiologisk påverkan i råvattentäkten Göta älv

I rapporten undersöks vilka olika typer av avloppsutsläpp som sker längs Göta älv och vilken mikrobiologisk påverkan dessa förorsakar nedströms i denna råvattentäkt.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2007-11
Utgivningsår: 2007

Scroll to Top