Benchmarking och nyckeltal vid avloppsreningsverk

Rapporten beskriver begreppen benchmarking och nyckeltal och ger en internationell översikt av användning av benchmarking vid reningsverk. Rapporterade nyckeltal för energiförbrukning finns sammanställda.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2010-10
Utgivningsår: 2010

Scroll to Top