Biogas från VA – prissättning och hantering av affärsrisker

Rapportens syfte är att utreda hur försäljningen av biogas som produceras inom VA-verksamheter hanteras. Några centrala slutsatser är att tre olika prissättningsmetoder används; marknadsprissättning, alternativanvändningsprissättning och självkostnadsprissättning. Beroende på vilken prissättningsmetod som används samt vilka affärsrisker VA-verksamheter tar på sig så varierar den ekonomiska påverkan av biogasverksamhet på VA-verksamheterna.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2013-19
Utgivningsår: 2013

Scroll to Top