Fallstudie – Avgiftssystem fosfor och kväve för kommunala avloppsreningsverk

I denna studie undersöks effekter av ett avgiftssystem för utsläpp av kväve och fosfor från avloppsreningsverk, vilket innebär att en avgift tas ut per kg utsläppt fosfor och kväve och en återföring sker baserad på reningsverkens belastning. Vid en avgift på 75 kr/kg N skulle en kvävereduktion på ca 2 100 ton kväve/år kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.

Övrig information

Författare: , , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C IVL B2050
Utgivningsår: 2012

Scroll to Top