Förstudie av olika system för matavfallsutsortering med avfallskvarnar

Förstudien utreder vad som händer med matavfall som malts i avfallskvarn och sedan leds till antingen en tank eller avloppsledningsnätet. Avfallets karaktär och betydelsen av olika parametrar har undersökts inledningsvis.

Övrig information

Scroll to Top