Geografiska informationssystem för analys av parasitkällor i ytvattentäkter

Rapporten beskriver GIS-baserade hydrologiska modeller för generering och spridning av Cryptosporidium och Giardia i ytvattentäkter. Aktuella uppgifter om prevalens hos däggdjur och fåglar har sammanställts för nordiska förhållanden. Utifrån situationen i Trollhättans och Östersunds kommun diskuteras förutsättningarna för modellering.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2013-16
Utgivningsår: 2013

Scroll to Top