GIS-baserad spridningsmodellering av parasiter i ytvattentäkter

Den GIS-baserade hydrologiska modellen SWAT (Soil and Water Assessment Tool) har använts för att beräkna halter av E. coli och Cryptosporidium genom påverkan från människor och djur i tre avrinningsområden. Scenariomodelleringen visar halter och mikrobiell risk vid olika infektionsnivåer samt effekten av sju åtgärdsalternativ. Tipsrapportlista

(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2015-07
Utgivningsår: 2015

Rulla till toppen