Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och utförande

225 kr

I P105 vill vi visa på goda exempel på hur man kan skapa en hållbar dag- och dränvattenhantering. En viktig förutsättning för att lyckas är att ”vatten-frågan” kommer in tidigt i planprocessen och att man har en samsyn över kompetensgränserna i den kommunala organisationen om hur robusta dagvattenlösningar skall åstadkommas och förvaltas.
P105 ersätter VAV P46 ”Lokalt omhändertagande av dagvatten LOD” från 1983.
Medlemspriset erbjuds även till myndigheter.

VAV P46 Lokalt omhändertagande av dagvatten (1983) – pdf

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P105
Utgivningsår: 2011

Rulla till toppen