Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och utförande

1 800 kr

I P105 vill vi visa på goda exempel på hur man kan skapa en hållbar dag- och dränvattenhantering. En viktig förutsättning för att lyckas är att ”vatten-frågan” kommer in tidigt i planprocessen och att man har en samsyn över kompetensgränserna i den kommunala organisationen om hur robusta dagvattenlösningar skall åstadkommas och förvaltas.
P105 ersätter VAV P46 ”Lokalt omhändertagande av dagvatten LOD” från 1983.
Medlemspriset erbjuds även till myndigheter.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P105
Utgivningsår: 2011

Scroll to Top