Halter av 60 spårelement i klosettvatten för fastställande av klosettvattenkvalitet – förstudie

Föreliggande projekt presenterar tekniskt och ekonomiskt möjliga metoder för provbearbetning och analysförfarande vid mätning av spårelement i klosettvatten. Kunskaperna kan ligga till grund för avloppsslammets framtida kvalitetsmål. Den provtagningsmetod som använts har även beskrivits, samt klosettvattenkvaliteten bestämts preliminärt.

Övrig information

Scroll to Top