Halter av 60 spårelement relaterat till fosfor i klosettvatten – huvudstudie

Sju klosettvattenprov samt tre prov på trekammarbrunnsslam från Lund analyserades för att beskriva sammansättning och halter av spårelement i relation till fosfor. Resultaten diskuteras i relation till föreslagna gränsvärden för avloppsfraktioner, provens ursprung, provtagning och jämförelsebas.
Tipsrapportlista

(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Rulla till toppen