Hammarby Sjöstadsverk – Uppstart av Försöks- och Demonstrationsanläggningen för Framtidens Kommunala VA-Teknik

Hammarby Sjöstadsverk är en unik resurs för att utveckla VA-forskning i Sverige och internationellt. I början av 2008 tog en FoU grupp ledd av IVL och KTH över hela försöksanläggningen för fortsatt experimentell verksamhet inom VA-området i samarbete med olika aktörer. Det primära målet var först att säkerställa kontinuiteten i driften och att kostnader för detta skulle i framtiden täckas genom projektstöd från olika intressenter. Rapporten redovisar uppstartsfasen av forskningsaktiviteter på anläggningen.

Övrig information

Författare: , , , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C IVLB1954
Utgivningsår: 2011

Scroll to Top