Hantering av svartvatten från Tegelvikens skola

– kretsloppssystem med våtkompostering.

VA-Forsk Rapport 2000-03

Rapporten beskriver svartvattenhanteringen på Tegelvikens skola i Kvicksund. Svartvattnet samlas upp med ett vakuumsystem och behandlas sedan tillsammans med flytgödsel i en våtkomposteringsanläggning på en närbelägen gård.

Övrig information

Scroll to Top