Hydrologisk dimensionering av buffertmagasin för dagvatten

Rapporten redogör för en dimensioneringsmetodik för buffertmagasin för dagvatten. Buffertmagasin definieras i detta sammanhang som magasin vilka syftar till att fördröja momentana dagvattenflöden och fördela ut dem i tiden, så att en given andel av den totala årsavrinningen kan omhändertas och behandlas i efterföljande anläggningssteg. Rapporten har tagits fram av Stockholm Vatten och Avfall, men distribueras även via Svenskt Vatten Utveckling. Se även länken http://vav.griffel.net/filer/Dimensionering-nedsankt-infiltrationsyta.xltx

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: C_SVOA_180312
Utgivningsår: 2018

Rulla till toppen