Koder och symboler för VA-ledningssystem

Publikationen P109, Koder och symboler för VA-ledningssystem, är avsedd som råd och riktlinjer för vilka koder och symboler som bör användas i VA-verksamhetens digitala ledningsdatabas.

Bilagor att ladda hem från Svenskt Vatten

Se t.ex. P109, bilaga1, som innehåller symbolerna i pdf-format. Till publikationen hör även bilagor med symbolerna i dwg-format.

Allt material/bilagor finns här.

Själva publikationen finns nedan: 

Övrig information

Ämnesområden:
Utgivare:
Artikelnummer: P109
Utgivningsår: 2015

Rulla till toppen