Koder och symboler för VA-ledningssystem

Publikationen P109, Koder och symboler för VA-ledningssystem, är avsedd som råd och riktlinjer för vilka koder och symboler som bör användas i VA-verksamhetens digitala ledningsdatabas.
Se även P109, bilaga1, som innehåller symbolerna i pdf-format.
Till publikationen hör även bilagor med symbolerna i dwg-format. Dessa kan laddas ner via Svenskt Vattens hemsida.

Övrig information

Ämnesområden:
Utgivare:
Artikelnummer: P109
Utgivningsår: 2015

Scroll to Top