Kommunal dagvattenhantering – juridiska och finansiella aspekter

Dagvattenfrågan får allt mer fokus i stadsbyggandet. I vissa avseenden uppfattas det kommunala ansvaret kring dagvattenhantering som otydligt. Detta kan leda till onödiga kostnader. Hur ett antal typfall har hanterats av olika VA-huvudmän redovisas och diskuteras i denna rapport.
Allmänt tillgänglig numera.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2014-07
Utgivningsår: 2014

Rulla till toppen