Kompletterande avloppslösningar i flerfamiljshus och offentliga lokaler

VA-Forsk rapport 1999-10
Rapporten beskriver erfarenheter från tolv fastigheter med kompletterande (alternativa) avloppslösningar; de flesta baserade på urinsortering. Smittspridning och sanitära förhållanden, miljöpåverkan, resurshållning, teknisk funktion, ekonomi, brukaraspekter m.m. utvärderas. I rapporten görs också en systematisk jämförelse med konventionell hantering av spillvatten och avloppsslam.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-10
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top