Kontroll- och byggledarhandboken VA

En praktisk handbok för kontroll & byggledning av VA-ledningsprojekt.

Klicka här för beställning av tryckt bok.

Tillhörande checklistor och mallar kan du ladda hem här (zip-fil).

Vi som skrivit denna handbok består av en arbetsgrupp med följande personer: Helena Mårtensson och Måns Troedsson (EnviDan AB), Anna Paulsson och Jimmy Lubera (NSVA), Malin Bengtsson och Fredrik Nilsson (VA SYD), Daniel Ejdeholm (GPA Flowsystem AB), Anders Densfelt (Skurups kommun), Olle Persson (RISE Research Institutes of Sweden AB), Andreas Waldén (PEAB Anläggning AB), Anders Persson (NCC Sverige AB) och Ali Kadkhodai (Skanska Sverige AB).

Arbetsgruppen vill speciellt tacka Svenskt Vatten Utveckling (SVU) och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) för finansieringen till första utgåvan av Kontroll- och byggledarhandboken VA.

Följande personer har också bidragit med värdefull kunskap och sin tid genom projektets referensgrupp: Magnus Bäckström och Anna Norström (Svenskt Vatten), Magnus Everitt (Installationsföretagen och SBUF), Eglinor Zaimi (Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad), Mikael Arveng och Rickard Cedervall (Stockholm Vatten och Avfall AB), Sammi Strandberg (JVAB), Johan Wallberg (Kommunalförbundet Norrvatten och 4S), Jenny Forsberg (Marks kommun), Mathias Svensson (EnviDan AB), Johan Erlandsson (PEAB Anläggning AB), Rickard Hugosson (NCC Sverige AB), Johan Stenmark (Skanska Sverige AB) och Thomas Möller (Mabycon AB).

Övrig information

Artikelnummer: C_Kontroll-byggledarhandbok-VA2022
Utgivningsår: 2022

Rulla till toppen