Kostnader för drift av avloppsreningsverk

kr

VA-Forsk rapport 1993-15.
Drifkostnaderna för 29 avloppsreninsverk, med likartad utformning, har undersökts. Påverkan av lokala förutsättningar för kostnaderna har exkluderats i största möjliga mån.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1993-15
Utgivningsår: 1993

Scroll to Top