Kundorienterad kvalitetsutveckling i VA-verksamhet

– Rapport från en förstudie
Olika kvalitetsprojekt vid svenska va-verk presenteras, kvalitetsprojekt med intriktning på att öka kundtillfredsställelsen. Exempel på sådana projekt är hantering av klagomål på dricksvattenkvaliteten, hantering av felanmälan, utställningar och informationskampanjer.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1997-14
Utgivningsår: 1997

Rulla till toppen