Nyckeltal för reningsverk – verktyg för effektivare resursanvändning

Rapportens första del diskuterar och ger förslag på nyckeltal för reningsverk samt redovisar resultaten från en försöksomgång med 24 deltagande reningsverk.
Rapportens andra del diskuterar exergibegreppet och ger förslag på exergiindex för reningsverk. Dessa exergiindex appliceras sedan på det datamaterial som insamlats i försöksomgången.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2011-15
Utgivningsår: 2011

Scroll to Top