Organisering för ökad uthållighet – En studie av olika organisationsformer inom den svenska VA-sektorn

Syftet med den här rapporten är att studera motiv bakom och effekter av användandet av olika organisationsformer i svensk VA-sektor. I fokus för studien är samverkan och Multi-utility lösningar. Slutsatserna från rapporten visar att motiven är likartade oavsett om samverkan eller Multi-utility väljs, skillnaden ligger i effekterna av formerna. Samverkan tycks vara ett bättre sätt att möta de utmaningar sektorn står inför.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2013-13
Utgivningsår: 2013

Scroll to Top