Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet – En studie av förmågor, brister och förbättringspotential

Rapporten beskriver vilka förmågor och brister som svenska kommuner uppvisar när det gäller att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer för sin VA-verksamhet. Den förklarar vilka orsaker som ligger bakom dessa förmågor och brister, och den presenterar kommunernas förbättringspotential på det här området.

Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2017-15
Utgivningsår: 2017

Scroll to Top