Ozonering för nedbrytning av organiska mikroföroreningar. Pilottester i södra Sverige

Syftet med arbetet i det första delprojektet, som redovisas i denna rapport, är att studera och beskriva avskiljning av ett antal läkemedel, hormoner och biocider med hjälp av ozonering av utgående avloppsvatten från 11 sydsvenska reningsverk.

Rulla till toppen