P110 Del 1 och 2 (Digital) – Avledning av dag-, drän- och spillvatten

1 600 kr

Publikationen blir tillgänglig för nedladdning i kassan efter betalning och kommer också att mailas efter köpet till angiven mailadress. OBS – kolla gärna skärppostmappen i fall att publikationen hamnar där.

Del 1 Policy och funktionskrav och Del 2 Hydraulisk dimensionering. Reviderad version december 2019.

Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem

Publikation P110 är en genomgripande omarbetning av P90 ”Dimensionering av allmänna avloppsledningar”.
P110 tar även upp den mycket stora utmaningen vad gäller förbättringar i befintliga avloppssystem.

Denna digitala version (april 2021) utgörs av den tryckta versionen med både del 1 och del 2.

P110 finns även i tryckt form.

Övrig information

Ämnesområden:
Utgivare:
Artikelnummer: P110-digital
Utgivningsår: 2019

Rulla till toppen