P117 Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk (digital version)

1 600 kr

Detta är en digital version av P117. Publikationen blir tillgänglig för nedladdning i kassan efter betalning och kommer också att mailas efter köpet till angiven mailadress. OBS – kolla gärna skärppostmappen i fall att publikationen hamnar där. 

P117 är en uppdatering av Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk som gavs ut 2009. Den är till delar baserad på en ny rapport från Norsk Vann: 240/2018 UV-desinfeksjon av drikkevann: En suppleringsrapport til UV-veiledningen av 2008.

Uppdateringen föranleddes av, utöver den nya norska rapporten, att tio år passerat och den tekniska utvecklingen gått framåt. Nya fakta och erfarenheter har tillkommit och vissa modifieringar av standarder har gjorts. P117 har skrivits för Svenskt Vattens räkning av Ulf Eriksson, Stockholm Vatten och Avfall.

Publikationen remissbehandlades under 2020. Utöver inkomna skriftliga synpunkter presenterades och diskuterades publikationen vid ett seminarium i Linköping, vid ett möte med Svenskt Vattens dricksvattenlärare samt med dricksvattenkommittén. Birger Wallsten, Svenskt Vatten har ansvarat för färdigställandet av publikationen som fastställdes av Svenskt Vatten i december 2020.

P117 finns även i tryckt form.

Övrig information

Ämnesområden:
Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: P117-digital
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen