Parametrar för organiskt material I avloppsvatten och slam och något om deras användning

Principerna för bestämning av BOD, COD, TOC, TOD och VS beskrivs. Val av parameter och samband mellan parametrar diskutera. Konsekvenserna av ett förbud mot Hg vid COD-analys belyses. Exempel ges på användning för utvärdering av inkommande belastning och upprättande av materialbalanser.
Tipsrapportlista

(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2015-11
Utgivningsår: 2015

Scroll to Top