Patogenhalter i svenska ytvattentäkter för QMRA

Rapporten ger ett underlag för att definiera halten sjukdomsframkallande
mikroorganismer (patogener) i råvatten, något som behöver göras i
riskbedömningsverktyget QMRA. Dels ges tabellvärden för några viktiga
parasiter och bakterier, dels har en kvotmodell tagits fram för att beräkna
patogenhalter utifrån E. coli-halter.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2018-03
Utgivningsår: 2018

Scroll to Top