Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening

Partikelvariationen i råvatten och dricksvatten har följts i realtid under 14 månader med haltmätningar varje sekund. Variationer i råvattnet och föroreningar och avvikelser i dricksvattenkvaliteten dokumenteras samt eventuell korrelation mot mikrobiell förorening beräknas.

Övrig information

Scroll to Top