Reglering av avloppsreningsverk

VA-Forsk Rapport 2000-6
Rapporten ger en introduktion till reglertekniken och hur den används i avloppsreningsverk. Funktionen för den vanligaste regulatorn, PID-regulatorn beskrivs och exemplifieras. En mikrobiell genomgång av aktivslamprocessen görs. Avslutningsvis studeras två viktiga reglerproblem i en aktivslamprocess där reglerteknik och mikrobiologi knyts samman.

Övrig information

Rulla till toppen