Reseberättelse från studieresa i Tyskland till reningsverk med termisk slamförgasning

Studieresan är en del av ett projekt om termisk förgasning inom VA-teknik Södra samt den danska Energistyrelsens EUD-program. Rapporten är en beskrivning av de två första fullskaleanläggningarna i kommersiell drift för förgasning av slam från avloppsreningsverk. Erfarenheterna ger värdefull kunskap för Sverige och Danmark.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C_reningsverk-termisk-slamforgasning
Utgivningsår: 2018

Scroll to Top