Resultatrapport för Hållbarhetsindex 2020

Antalet kommuner som deltar i hållbarhetsindex (HBI) ökar. Totalt omfattar årets undersökning 63 procent av antalet kommuner och 86 procent av Sveriges befolkning.

Deltagande kommuner visar goda resultat för frågor knutna till drift, men betydligt sämre resultat i frågor knutna till verksamhetens långsiktiga hållbarhet som exempelvis plan och beredskap för nödvändiga investeringar. Den samlade nationella utvecklingen mot bättre resultat i Hållbarhetsindex går långsamt. För enskilda parametrar finns det både positiv utveckling och avsaknad av positiv utveckling som är viktigt att lyfta fram och analysera.

Det är bland annat positivt att bedömningen av tillfredsställande vattentillgång med skyddade vattentäkter har ökat från att finnas i cirka 20 procent av kommunerna till 40 procent av kommunerna under de senaste fem åren. Även frågan för utnyttjandegrad vid vattenverk visar på förbättrad kapacitet. Därutöver visar trenden för VA-planering att den långsiktiga planeringen prioriteras i högre utsträckning idag än för fem år sedan.

Däremot visas avsaknad av positiv utveckling bland annat på parametrar/frågor kopplat till vattenkvalitet, krisberedskap och klimatanpassning. Resultatet visar att det krävs strategiska satsningar för att Sveriges VA-system ska kunna uppgraderas och säkras till en långsiktigt hållbar nivå. VA-organisationerna behöver stärkas, delvis genom stöd från och samverkan med aktörer på regional och nationell nivå.

Sammanfattningsvis krävs kraftfullare organisationer som kan ta fram långsiktiga planer och genomföra nödvändiga investeringar. Därutöver visar ökad samverkan på en stark positiv effekt. Framförallt kring personalkapacitet, robusthet och ägarstyrning. Särskilt stor är skillnaden mellan små kommuner i egen regi och små kommuner som samverkar.

Läs mer om hållbarhetsindex på Svenskt Vattens hemsida.

Övrig information

Ämnesområden:
Artikelnummer: R2021-01
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen