Resultatrapport för VASS Reningsverk 2016

Rapporten sammanfattar resultaten från Svenskt Vattens undersökning VASS Reningsverk för år 2016. Den redovisar nyckeltal för 471 svenska reningsverk när det gäller områden som tillrinning, utsläpp, slamkvalitet, energi, kemikalier, personal och driftkostnader.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 2018-05
Utgivningsår: 2018

Scroll to Top