Samverkan för ökad resursbas: För vem och hur?

Denna studie syftar till att studera förutsättningarna för samverkan mellan kommuner genom att göra en jämförelse av kommuner som väljer att samverka med de som valt att inte samverka samt att analysera förutsättningarna för interkommunal samverkan.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2018-01
Utgivningsår: 2018

Scroll to Top