Sektoröverskridande samarbete i VA-branschen

I rapporten beskrivs studie av samverkansinitiativ mellan privat och offentlig sektor, samt fördjupad samverkan i redan befintliga samverkansorganisationer. Analys visar att tillit och kontinuerlig interaktion mellan aktörerna bidrar till framgångsrika samarbeten.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2018-08
Utgivningsår: 2018

Scroll to Top