Servisavloppsledningar

– erfarenheter och råd vid schaktfrirenovering.
VA-Forsk Rapport 1999-20
Rapporten beskriver de möjligheter som finns att renovera servisavloppsledningar i Sverige. Tillgängliga metoder, behovet av förberedelser, utförandesätt och kontrollåtgärder vid renovering belyses.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-20
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top