Silver i blad – metod för att identifiera träd som gjort rotinträngningar i spillvattenledningar

Träd som har rötter i avloppsledningar har en högre silverhalt än förväntat. Det kan gå att identifiera träd med rotinträngning genom att analysera silverhalten i blad men mer undersökningar krävs eftersom silverinnehållet i jorden och trädarten har betydelse. Någon motsvarande för dagvatten
kunder vi inte hitta.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2011-11
Utgivningsår: 2011

Scroll to Top