Svenska biogasanläggningar – erfarenhetssammanställning och rapporteringssystem

Rapporten redovisar en sammanställning av erfarenheter från svenska samrötningsanläggningar och avloppsreningsverk med slamrötning. Ett förslag till rapporteringssystem ges och forskningsbehov inom området beskrivs kortfattat.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2003-14
Utgivningsår: 2003

Scroll to Top