Tidsmässiga samband mellan nederbörd, råvattenkvalitet och magsjuka

Samband beskrivs mellan kraftigt regn, försämrad råvattenkvalitet och det ett ökat antal fall av magsjuka där den tidsmässiga fördröjningen överensstämmer med inkubationstider gällande virus. Rapporten förslår att ett bättre skydd mot förorening av Göta älv och förbättrade barriärer i dricksvattenproduktionen är motiverade.
Tipsrapportlista
(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Scroll to Top