Tryckavloppssystem av rör med klena dimensioner

VA-Forsk Rapport 2000-13
Rapporten redovisar erfarenheter från tryckavloppssystem av rör med klena dimensioner. Här redovisas 1750 driftstörningar, samt fördelningen mellan feltyper. Det finns inget i uppföljningen som tyder på en successivt ökande driftstörningsfrekvens. De juridiska problem som kan uppstå beskrivs utförligt, huvudsakligen avgifts- och ansvarsfördelning mellan fastighetsägaren och VA-huvudmannen.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Scroll to Top