Utvärdering av biologisk fosforavskiljning vid Öresundsverket i Helsingborg

–Processtekniska och mikrobiologiska aspekter

VA-Forsk rapport 1995-04.
Biologisk fosforavskiljning har under ett års tid studerats i fullskala vid Öresundsverket i Helsingborg ur ett integrerat processtekniskt och mikrobiologiskt perspektiv.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: , , , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1995-04
Utgivningsår: 1995

Rulla till toppen