VA-teknik Södra – Årsrapport 2022

VA-teknik Södras vision är att bidra till att framtidens vatten- och avloppssystem gynnar naturen, människorna och ekonomin lokalt, regionalt och globalt. Målet är att hitta lösningar till framtidens vattenutmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. Svaren ska hittas i en kombination av forskning, utveckling och utbildning, och samarbetet i klustret ska säkerställa att alla delar inom det VA-tekniska området utvecklas parallellt.

VA-teknik Södra skapades 2009 och är ett av fyra forskningskluster i Sverige med finansiering från Svenskt Vatten. År 2022 påbörjades en ny treårig projektperiod. Även för 2022 var ”stärkande av forskning”, ”utveckling” och ”utbildning inom avancerad avloppsvatten-hantering” ledord för klustret, samtidigt som en ny period med en delvis ny organisation inleddes.

VA-teknik Södras forskning och utveckling organiseras fr o m 2022 under två övergripande teman; Vatten i staden respektive Hållbar sanitet. Varje övergripande tema innefattar fyra expertområden, vardera med en ledare från högskolan som kommunicerar med ledningsgruppen. Dessutom finns ett särskilt expertområde för utbildning.

VA-teknik Södra bygger vidare på framgångsrik samverkan mellan en växande skara VAorganisationer och företag och ett större antal forskare på högskolorna. VA-teknik Södra leder nätverk inom biologisk fosforavskiljning, biofilmsprocesser och rejektvattenrening samt en klustergemensam ämnesgrupp inom tillskottsvatten & bräddning.

Övrig information

Artikelnummer: C-rapport_VAteknikSodra22
Utgivningsår: 2023

Rulla till toppen