Vidareutveckling av QMRA-verktyget – fas 1

Det svenska QMRA-verktyget som utvecklades 2009 upplevdes som otydligt och svårt att använda av vattenproducenterna och därför fick dricksvattenprogrammet DRICKS uppdraget av Svenskt Vatten Utveckling att förbättra modellen och göra den mer lättanvänd. I denna första fasen av projektet har felaktigheter korrigerats samt genomförts en behovs- och omvärldsanalys för det fortsatta arbetet med att utveckla verktyget. Även en webbaserad version av QMRA-verktyget har utvecklats.
Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2017-09
Utgivningsår: 2017

Scroll to Top