Projekthandboken VA

En praktisk handbok för projektledning av VA-projekt. Denna projekthandbok kan läsas från pärm till pärm för att läsaren ska få en bred förståelse för hela projektprocessen för VA-projekt. Men den kan likaväl användas som uppslagsbok i en specifik fråga eller som checklista för ett projekt. Del 1 av handboken är projektövergripande och mer teoretisk medan del 2 går igenom projektprocessen ’hand on’ steg för steg genom ett VA-projekt.

Mallar och checklistor Projekthandboken VA– zip-fil

Projekthandboken VA kan nu köpas i tryckt form
Pris 450 kr/st exkl. moms (+ en faktureringsavgift om 45 kr). Beställning görs via e-post till: hma@envidan.se (Helena Mårtensson, Envidan AB).
Ange organisation, namn, fakturaadress och antal exemplar du vill beställa i mejlet. Faktura för ditt köp kommer från RISE Research Institutes of Sweden.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: C_Projekthandboken_VA
Utgivningsår: 2019

Scroll to Top