Slutrapport Fas III VA-Teknik Södra

Stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom avancerad avloppsvattenhantering
var även under Fas III ledord för klustret. VA-teknik Södra fortsatte under sin tredje programperiod den mycket framgångsrika satsningen på industridoktorander i samarbete med företag och vattentjänstbolag. Man avsatte den största andelen av de ekonomiska medlen för utveckling av just denna samarbetsform för att på så sätt garantera att den forskning som utförs är till gagn för VA-branschen. Även det arbete där styrgruppen genom så kallade särskilda satsningar har haft möjlighet att få igång verksamhet inom viktiga ämnesområden, som inte täcks in av industridoktorandprojekten, har varit en viktig del av programperiodens strategiska utvecklingsarbete av VA-teknik Södra. I nuläget består VA-teknik Södra av medlemmar från två universitet, tre företag och tio vattentjänstbolag. Basen i programmets verksamhet är på högskolorna i Lund och Göteborg.

I slutrapporten presentera sett urval av de viktigaste forskningsprojekten som drivits under perioden. Dessa har resulterat i att användbara metoder och arbetssätt sett dagens ljus vid såväl vattentjänstbolag som vattenföretag. Många publikationer och avhandlingar har tillkommit under perioden och dessa återfinns sist i rapporten. VA-teknik Södra ser med tillförsikt fram emot en lovande, kommande period, Fas IV, där ytterligare forskning och nyttoresultat kommer att spridas inom VA-branschen.

Övrig information

Författare: , , , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C_VA-teknikSodraSlutrapportFASIII
Utgivningsår: 2019

Rulla till toppen