VA-Teknik Södra Årsrapport 2019

VA-teknik Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. Svaren ska hittas i en kombination av forskning, utveckling och utbildning. Samarbetet i klustret ska säkerställa att alla delar inom VA-teknikområdet utvecklas parallellt.

Stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom avancerad avloppsvattenhantering var även under 2019 ledord för klustret.

VA-teknik Södra påbörjade sin fjärde programperiod 2019 och den mycket framgångsrika satsningen på industridoktorander i samarbete med företag och vattentjänstbolag fortsatte. Man avsatte den största andelen av de ekonomiska medlen för utveckling av just denna samarbetsform för att på så sätt garantera att den forskning som utförs är till gagn för VA-branschen. Även det arbete där styrgruppen genom så kallade särskilda satsningar har haft möjlighet att få igång verksamhet inom viktiga ämnesområden, som inte täcks in av industridoktorandprojekten, har varit en viktig del av det strategiska utvecklingsarbetet av VA-teknik Södra under 2019. En särskild satsning som utvecklats från en idé som framkommit under VA-teknik Södras årliga planeringsdagar är den s k Processbänken, en benchmarking/utbildning om processoptimering på avloppsreningsverk, som utvecklats under 2019 och som kommer att genomföras första gången 2020-2021.

Övrig information

Rulla till toppen